قبرستان بقیع

در پشت دیوار بقیع، غربت به پا شد

در پشت آن دیوار و در، کوثر فنا شد

مادر لگد خورد و مناجاتش همین بود

فریاد یابن العسکری، حاجت لقا شد

 

 

بر گشا مُهر خاموشى از زبانت اى بقیع!
جاى زهرا را بگو با زائرانت اى بقیع!
دیدۀ گریان ما را بنگر و با ما بگو
در کجا خوابیده آن آرام جانت اى بقیع!
لطف کن، گم کردهٔ ما را نشانِ ما بده
بشکن این مُهر خموشى از زبانت اى بقیع!

 

در جهان، هم شأن و همتائی کجا دارد بقیع      چونکه یکجا، چار محبوب خدا دارد بقیع


نور چشمان رسول و، پور دلبند بتول            صادق و سجاد و باقر، مجتبی دارد بقیع


خلق شد عالم ز یُمن خلقت آل عب          یک تن از پنج تن آل عبا دارد بقیع

 

/ 0 نظر / 30 بازدید