تعزیه ورود سرهای یاران امام حسین (ع) به بارگاه یزید

تعزیه عصر اربعین


ورود سرهای یاران امام حسین (ع) به بارگاه یزید  


مکان : گلزار شهدای جنت شهر 

 

زمان : عصر اربعین ساعت 14:30

/ 0 نظر / 54 بازدید