مولا تنها شد

                                سامان من اگر به هم این گونه خورده است

آرامش مرا غم هجر تو برده است

دیروز تا کنون چقدر خورده ام زمین

از دخترت بپرس دقیقاً شمرده است

زینب اگر نبود علی نیز مرده بود

داغت مرا به موج هلاکت سپرده است

 

                                    ای آشناترین چه غریبانه میروی

مخفی ز چشم شهر ز کاشانه میروی

 ما که بنای دوری از هم نداشتیم

بانوی خانه بی علی از خانه میروی

 آخر هم آرزو به دل زینبین ماند

گیسوی طفل را نزدی شانه،میروی

 

گرچه مرا نبردی و تنها گذاشتی

راحت شدی از آن همه دردی که داشتی

 امشب که غسل دادم و شستم تن تو را

فهمیدم از چه نای نفس هم نداشتی

 فهمیدم عاقبت که چرا موقع نماز

هر بار بین سجده گل لاله کاشتی

 فهمیدم عاقبت که چرا پیش محرمت

یک لحظه معجر از سر خود بر نداشتی

  

غسل به زیر پیرهنت باورم نشد

زخمی که بود بر بدنت باورم نشد

 دیدم هنوز هم اثر تازیانه ها

مانده به جای جایِ تنت باورم نشد

 دستم که به بازویت رسید ...آه سوختم

هرگز سکوت و سوختنت باورم نشد

 

                                     مگو به بردن تابوت گلی کسی پا نیست
                                    بگو غریب تر از باغبان در اینجا نیست
                                    مگو که هفت نفر کرده اند تشییع اش
                                    ز ازدحام ملائک در این زمین جا نیست
                                      چه کرده اند به زهرا که زیر تابوتش

                                      به شک صحابه فتادند جسم آیا نیست
                                     بگو به مادر عصمت بخواب آسوده
                                    که حجم پیکر تو روی دست پیدا نیست

                                           نیمه شب تابوت را برداشتند
                                            بار غم بر شانه‌ها بگذاشتند
                                           هفت تن، دنبال یک پیکر، روان
                                           وز پی‌ آن هفت تن، هفت آسمان
                                           این طرف، خیل رُسُل دنبال او
                                           آن طرف احمد به استقبال او
                                           ظاهراً تشییع یک پیکر ولی
                                             باطناً تشییع زهرا و علی

/ 0 نظر / 22 بازدید