نظر مراجع تقلید در مورد تعزیه خوانی

 

 •  آیت الله میرزا محمد حسین نائینی در فتوای خود ضمن تأیید شبیه خوانی، این قید را بیان نموده که شعائر مزبور باید از هرگونه امور ناپسند که شایسته چنین شعاری نیست پاک شود. (2)
 •  آیت الله سید محسن حکیم، ضمن تأیید فتوای میرزای نائینی می افزاید: بعضی مناقشاتی که می‌شود، ناشی از الحاق برخی چیزها و کارهایی است که چه بسا با عزاداری و سوگواری برای سیدالشهدا مغایرت دارد.(3)
 •  در رساله ذخیرة العباد، آیت الله زین العابدین مازندرانی با حواشی آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی، آیت الله سید محمد کاظم یزدی و آیت الله سید اسماعیل صدر، شبیه خوانی به عنوان عملی ممدوح معرفی شده، تا وقتی که مشتمل بر حرامی چون غنا و مانند آن نباشد.


 • حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در بخشی از نظر خویش درباره تعزیه می فرماید: «گمان ندارم کسی منکر خوبی آن باشد، مادامی که برخی از محرّمات شرعی را در بر نداشته باشد؛ مانند استعمال لهو و غیر آنها» .(5)
 •  آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی خاطرنشان می نماید: اگر رویدادهای ملال انگیز اهل بیت به صورت نمایش برگزار شود، اثر خوبی بر دل ما خواهد گذاشت، ولی این برنامه باید از روی اصول صحیح به اجرا درآید.(7)
 • حضرت  آیت الله کاشف الغطاء نیز سوگواری به شکل شبیه خوانی را در صورتی که درست برپا شود، بدون اشکال می دانست، ولی در ادامه افزوده است: «سعی کنید عزاداری را از کارهایی که با حزن و عزا جور در نمی‌آید، جدا کنید، زیرا عزاداری برای زنده ساختن فلسفه قیام امام حسین(ع) است، نه برای قصه گویی، نمایش و وقت گذرانی. بکوشید مراسم سوگواری را بدون نقطه ضعف برگزار کنید و مردم را به یاد خدا بیاندازید و ایمان آنها را زیاد کنید».(8)
 •   از دیدگاه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، شبیه خوانی، اگر امر خلاف شرعی در آن نباشد و موجب هتک مقدسات نشود اشکال ندارد.(14)
 •  از نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی، تعزیه و شبیه خوانی چنانچه مشتمل بر حرام نبوده و وهن به معصومین(ع) نباشد مانعی ندارد.(15)

حضرت آیت الله خامنه ای : س: مراسم شبیه خوانی که در حال حاضر در خیلی جاها مرسوم است. چه حکمی دارد؟

 • ج) تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر دروغ و باطل نباشد، مفسدهای هم نداشته باشد و موجب وهن مذهب هم نشود، اشکالی ندارد
 • حضرت آیت الله اردبیلی: شبیه خوانی هایی که در حال حاضر صورت می گیرد چه حکمی دارد؟

جواب : اصل تعزیه و شبیه خوانی بلامانع است، و در اجرای آن بایستی از امور خلاف شرع، مانند دروغ و مضامین و حرکاتی که موجب وهن و استخفاف نسبت به حضرات معصومین(ع) است، اجتناب شود.

سؤال : نظر حضرتعالی در خصوص شبیه خوانی که مردها برای نقش زن لباس زن می پوشند چیست؟

 

جواب : اگر از جهت خصوصیت اشخاص و کیفیت برگزاری مراسم و نحوه ی ایفای نقش، اهانت آمیز نباشد، با حفظ سایر جهات شرعی اشکال ندارد.

 • حضرت آیت الله وحید خراسانی

ظاهرا جایز است شبیه شدن و ممثل گردیدن (در تعزیه خوانها) چنانچه بین شیعیان چندین قرن است معمول و متداول است برای بپا داشتن عزا و گریه و گریاندن و خود را به حالت حزن و گریه در آوردن اگر چه مردها لباس زنها و یا زنها لباس مردها را بپوشند و اگر ما سابقا (چهار سال قبل) اشکال در این مساله داشتیم و حکم به جواز را مقید گفتیم لکن پس از اینکه دوباره به ادله مراجعه کردیم برای ما آشکار شد که تحریم تشبیه و تمثیل مرد به زن زمانی است که مردان راسا خود را به زی و روش زنها در آورند نه اینکه در مدت کوتاهی لباس زن را بپوشند بدون اینکه زی خود را تبدیل کنند و از حدود مردان خارج شوند و اخیرا در حاشیه عروه الوثقی این استدراک را بیان کردیم بلی باید مواظب باشند در شبیه خوانی و عزاداری محرمات شرعی انجام نشود و اگر اتفاقا حرامی واقع گردد سرایت به اصل عزاداری نمی کند چنانچه قبلا گفته شد .

چهارم : دمام (طبل و سنج و شیپور) که در دسته جات حسینی استفاده می شود و در سوگواریها مرسوم است حقیقتش برای ما تا به حال کشف نشده پس اگر مورد استعمالش اقامه عزای امام حسین و اعلان به اجتماع عزاداری است و شبیه بر سوگواری است که محتاج الیه بعضی دسته جات و همچنین در برخی از هیجانها و هوسه های عربی معمول است و نظیر آن پس ظاهرا جواز استعمال آن است کما اینکه در نجف اشرف هم نزد ما معروفست والله العالم .

 • حضرت آیت الله تبریزی

وضـع تـعـزیـه خوانى , شبیه سازى , پوشیدن لباسهاى رنگارنگ , پوشیدن مرد لباس زن , طبل , سنج , شیپور ,ویالون , نى زدن در آنها , نوحه خوانى , سینه زنى , زنجیر زنى , و روضه خوانى بر منبر را براى مقلدین خود روشن فرمایید ؟

جواب بسمه تعالى تعزیه و شبیه خوانى چنانچه مشتمل بر حرام نبوده و وهن به معصومین علیهم السلام نباشد مانعى نـدارد , و اسـتعمال آلات لهو بنحو لهوى جایز نیست و لو در مجالس عزادارى باشد , ولى استعمال طـبل و سنجى که از آلات لهو نباشد مانعى ندارد , وعزادارى حضرت سید الشهدا علیه السلام هر صـورتى که مصداق جزع باشد و عنوان حرامى بر آن منطبق نشودمطلوبیت شرعى دارد و با قصد قـربـت از عبادات حساب مى شودو نوحه خوانى و سینه زنى و زنجیرزنى و روضه خوانى ازمصادیق جزع هستند و مطلوبیت دارند , واللّه العالم .) 

 • حضرت آیت الله روحانی:

سؤال: نظر حضرتعالی در مورد مراسم تعزیه و شبیه سازی امام حسین و حضرت زینب و ...آن هم توسط افراد معمولی چیست؟ جواب: کار خوبی است، فقط باید رعایت کنند که به جملات غیر شرعی وتوهین آمیز توهین به آن بزرگواران نشود .  

 •  حضرت آیت الله بهجت:

 تعزیه و شبیه خوانى‏هاى مذهبى به صورت فعلى، چه حکمى دارد؟

 اگر مشتمل بر حرام و منشأ انتزاع حرام نباشد، مانعى ندارد.

1826. تشبه به اهل بیت ـ علیهم‏السّلام ـ در نمایش و تعزیه و... چه حکمى دارد؟

ج. اگر هتک احترام نشود، مانعى ندارد.

تعزیه تاریخ غیر معتبر

1827. تعزیه و شبیه‏خوانى بخش‏هایى از تاریخ که سند معتبرى ندارند (مثل ازدواج حضرت قاسم)، چه حکمى دارد؟

ج. اگر معلوم باشد که نقل از بعض تواریخ و روایت‏ها است، اشکال ندارد.

سؤال: آیا تعزیه و شبیه خوانى در مراسم عزادارى جایز است؟

امام خمینى رحمه الله: تعزیه و شبیه خوانى اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود، اشکال ندارد

حضرت آیت الله فاضل لنکرانى: اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعى ندارد . (12)

حضرت آیت الله گلپایگانى رحمه الله: اگر تعزیه خوانى مشتمل بر استعمال آلات موسیقى نباشد و غنا و دروغ نخوانند و مرد لباس مختص به زن نپوشد، اشکال ندارد . (13)

سؤال: آیا تشبه به اهل بیت علیهم السلام در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟

امام خمینى رحمه الله: با مراعات احترام آنان جایز است . (14)

حضرت آیت الله فاضل لنکرانى و حضرت آیت الله صافى گلپایگانى: در صورتى که مستلزم اهانت نباشد مانعى ندارد . (15

 

/ 0 نظر / 27 بازدید